nguyễn tuân

Thưởng trà tinh tế như “Chén trà sương” – Nguyễn Tuân

Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn để lại nhiều tác phẩm tinh tế cho văn đàn Việt Nam thế kỷ XX. Cách cảm của ông bao giờ cũng độc đáo. Ẩm thực trong trang sách của ông luôn sống động và đẹp đến lạ kỳ. Ta dễ dàng…

Continue reading